• موتور دایچی 200 1390
  200 دایچی
  ۱۳۹۵/۷/۶
  اليگودرز
  سال: 1390
  موتور سالم و سرحال اگزوز یوشیمارو بوق 10،11 زنون بیمه تا برج 11سال 95 موتور دو سال خوابیده
  3,000,000 تومان