• موتور دایچی GM 248 2011
  GM 248 دایچی
  ۱۳۹۵/۷/۷
  كرج
  سال: 2011
  موتور ۳سال خواب بوده فنی نضمینی لاسیک جلو ۹۰صدر عقب ۶۰درصد موتور عالی تخفیف پای معامله
  4,500,000 تومان