• موتور دایچی GM 248 1389
  GM 248 دایچی
  ۱۳۹۵/۱۰/۸
  مشهد
  سال: 1389
  بدون بیمه موتور سالم به شرط .در حد اک .زنجیر تایم نو .باطری نو زنجیر و دنده عقب جلو نو .دیسک عقب جلو بدون خط. چون موتور خواب بوده
  توافقی