• موتور دایچی GM 248 1391
  GM 248 دایچی
  ۱۳۹۵/۹/۵
  ساري
  سال: 1391
  مدارک کامل.پلاک ملی.تازه بیمه شده.تمام سرویس هاش انجام شده.بدون زمین خوردگی.همه چیزش فابریکه.انجین پلمپ.فلاپ فابریک.گاز خور وحشی
  4,000,000 تومان