• موتور دایچی NMS 200 1392
  NMS 200 دایچی
  ۱۳۹۵/۸/۸
  رامسر
  سال: 1392
  بیمه تا برج 4 سال 96 فقط 3ماه تابستان 95راه رفته،صفره ،مدل 92 از تولید تا 95 خشک و خواب بود،قیمت خوب گذاشتم با توجه به توضیحات،فروش فوری ،فقط تا پایان هفته ،رامسر،تنکابن ،تماس فقط ساعات اداری
  5,000,000 تومان