• موتور دایچی GM 248 1391
  GM 248 دایچی
  ۱۳۹۵/۱۰/۶
  اصفهان
  سال: 1391
  بدون عیب مدارک کامل بیمه تا برج11
  2,500,000 تومان