• موتور Ducati Streetfighter 848 2014
    شيراز
    سال: 2014
    $ دوکاتی 848 استریت فایتر، سوییچ، شیراز
    34,000,000 تومان