• موتور Hyosung RX 200 2010
  RX 200 Hyosung
  ۱۳۹۵/۱۰/۶
  ورامين
  سال: 2010
  فنی به شرط با ضمانت فقط یکم ظاهریش خرج کوچولو داره بیمه ندارد
  4,500,000 تومان