• موتور Kawasaki GPZ 400R 1993
  GPZ 400R Kawasaki
  ۱۳۹۵/۷/۶
  كرمان
  سال: 1993
  برگه اوراق به قید شماره تنه و موتور.با مهر برجسته. سالم
  7,500,000 تومان