• موتور Megelli 150 R 1395
  150 R Megelli
  ۱۳۹۵/۹/۱۵
  بابل
  سال: 1395
  کارکرد4هزارتا.مدارک تکمیل.بیمه هم یکسال داره
  11,000,000 تومان