• موتور Moto Guzzi Le Mans 850 1980
    تبريز
    سال: 1980
    سند کارت شهربانی بدون زنجیر و ۴۵۵کیلوگرم وزن دارد
    5,000,000 تومان