• موتور Suzuki GS 550 1979
  GS 550 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
  تهران
  سال: 1979
  $ انجین سالم سه ماه هست موتور روشن نشده سالم تمیز
  11,000,000 تومان