• موتور Suzuki GS 550 1980
  GS 550 Suzuki
  ۱۳۹۶/۴/۴
  شهركرد
  سال: 1980
  سالم.بدون دود و صدای اضافه.
  18,000,000 تومان
 • موتور Suzuki GS 550 1979
  GS 550 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
  تهران
  سال: 1979
  $ انجین سالم سه ماه هست موتور روشن نشده سالم تمیز
  11,000,000 تومان