• موتور Suzuki TSR 200 1996
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۶/۱/۲۸
  دورود
  سال: 1996
  مدارك تكميل.گازخور عالي.
  7,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1999
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۶/۱/۲۵
  اراك
  سال: 1999
  موتور سالم.گاز خور عالی.انجین پلمپ.فقط سر سیلند باز شده.بدون خطو خش یا شکستگی. لنتا و خورشیدی ها زنجیر تازه عوض شده.فقط تماس.
  6,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1996
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۶/۱/۱۹
  خمين
  سال: 1996
  موتور سالم گاز خور عالی بدون شکستگی و خطو خش موتور پلمپ سر سیلند فقط باز شوده .خورشید عقب و جلو زنجیرشو تاز نو انداختم
  6,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1378
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  ري
  سال: 1378
  $موتور تازه تعمیر سیلندر بوش کاربراتو نو فابریک لوازم فابریک
  6,800,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1996
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
  اروميه
  سال: 1996
  سیلندر کروم موتور بشرط
  7,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1370
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
  اصفهان
  سال: 1370
  موتور تازه رنگ و پیستون عوض کردم ژاپن اصل فابریک.گاز خور وحشی وحشی به شرط.رادیاتور آب سالم
  4,200,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1998
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
  سنندج
  سال: 1998
  $انجین پلمپ-سیلندر کروم.سیم کشی فابریک.فلاپا فابریک.کیپس سالم.همه چی به شرط.
  8,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1997
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۱/۶
  تهران
  سال: 1997
  سوزوکی tsr 200 لوازم فابریک سیلندر بوش رینگ وپیستون نو کاربراتور نو فابریک موتور تازه تعمیر بدون خرج
  7,500,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1998
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
  اراك
  سال: 1998
  موتور سلامت.همچیش میزونه.شتابش عالی.لاستیکا نو. رخ عالی
  4,500,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1991
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۰/۸
  اصفهان
  سال: 1991
  تازه تعمیر .سرویساش انجام شده.گاز خور وحشی
  توافقی
 • موتور Suzuki TSR 200 1371
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۱۰/۳
  اصفهان
  سال: 1371
  موتور تازه تعمیره همه ی سرویساش شده حدود۱۵۰۰خرج تعمیرش شده گاز خور وحشی کیپس عالی.برقشم سی دی ای کردم که حدود۳۰۰فقط خرج برداشت.چراغ جلوشم کارمیکنه جفت ترمزها سالم.فقط,یه تایر عقب میخواد.فلاپ ها همه سالم.
  5,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1995
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۹/۳۰
  سنندج
  سال: 1995
  موتور سالم.تک هندل روشن.انجین پلمپ.سیلندر کروم.سیم کشی فابریک.کیپس سالم و فابریک.فلاپ ها سالم و فابریک.برچسب قهرمانی
  8,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1996
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۹/۳۰
  رشت
  سال: 1996
  موتور فقط پیستونش عوض شده همه چیزش فابریک فابریک حتی برقش.به شرط140تا.دارای برگه مزائده.همه چیز سالم بدون خط و خش و ضربه.
  4,500,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1997
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۹/۲۵
  طارم
  سال: 1997
  همه لوازم موتور فابریک ترانس و سیم کشی و غیره... فلاپ ها سلفون کشی شده گازخور وحشی به شرط
  6,000,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1992
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۹/۱
  اصفهان
  سال: 1992
  موتور سالم.کیپس نو.سیلندر 25فابریک.لاستیک ها 90٪
  5,200,000 تومان
 • موتور Suzuki TSR 200 1991
  TSR 200 Suzuki
  ۱۳۹۵/۹/۱
  اصفهان
  سال: 1991
  موتور یه لاستیک عقب میخواد.بایه تنظیم کاربراتور .تازه تعمیر
  3,000,000 تومان