• موتور طرح هندا Taktaz 125 1382
    اسفراين
    سال: 1382
    موتور در حد صفر كنارش وايميستي هيچ صدايي نماد فقط يك بار فيلر زدم همين همه چيزاش فابريك
    3,000,000 تومان