• موتور طرح هندا Tiztak 125 1394
    سبزوار
    سال: 1394
    سند سفید بیمه تا برج 2 سال96 موتور بسیار کم کار درحدصفر.بدون هیچ مشکلی.تضمینی
    1,750,000 تومان