• موتور متفرقه ATV 200 2016
  ATV 200 متفرقه
  ۱۳۹۵/۸/۱۲
  تهران
  سال: 2016
  موتور تصادف کرد فقط یک چرخ جلوش خراب شد خود موتورهم سالم
  3,000,000 تومان