• موتور متفرقه Jetro ATV 50 2010
    قزوين
    سال: 2010
    موتور کار نکرده فقط دکور بوده تا وزن ۱۰۰ ‌کیلو هم کشش داره
    1,200,000 تومان