• موتور متفرقه Cross Mini 50cc 2015
    تهران
    سال: 2015
    $ سند ندارد داراي برگه فروش كار كرد موتور زياد نبوده، بسيار تميز و سالم بدونه زمين خوردگي،تعداد دنده4تا پايين بيمه و پلاك هم نداره فقط برگه فروش داره
    1,500,000 تومان