• موتور Beta beta430 2015
  beta430 Beta
  ۱۳۹۵/۸/۱۹
  تهران
  سال: 2015
  اين موتور توسط اگاهی ضبط شده بوده و حكم استرداد نيز دارد.قدرتمندترين در كلاس ٤٥٠ سی سی.باريكترين زين و باک كمكها مارازوشی.اگزوز تیتانيوم.توپي ها سی ان سی ٦٠٦١ تمپر شده.رينگها تاكاساگو اكسل.لاستيكها ميشلن.جک اتومات زين با يک دكمه باز ميشود.كيلومتر ديجيتال.شاسی كروم موليبدنيوم غير قابل شكستن.فرمان با دوپيچ باز ميشود استيكر هاي قهرمانی.زين بسيار چسبان
  45,000,000 تومان