• موتور تریل ایرانی Pishro XL 150 1382
    كرج
    سال: 1382
    ایکسل 150سی سی . 5دنده چند سال خواب 2برگ سند مزایده بنام در محضر. تعویض پلاک نمیشه به علت پایین بودن مدل.
    1,500,000 تومان