• موتور طرح ریس ایرانی پیشرو 250 1390
    خوي
    سال: 1390
    سوزاکی۲۵۰ مدل۱۳۹۰(۲۰۱۱)--پیشرو پارس کارکرد۵۵۳۵کیلومتر سند برگه سبز رنگ کربنی موقعیت ــ آذربایجان غربی ـ چایپاره (قره ضیاالدین) قیمت ــ۴/۵میلیون تومان موتور دو سالی خوابیده دیگر بیمه نکردیم
    4,500,000 تومان