• موتور MZ ETZ 251 1997
  ETZ 251 MZ
  ۱۳۹۵/۸/۶
  زنجان
  سال: 1997
  بی سرو صدا
  توافقی