• موتور طرح پالس ایرانی Natali 200 2013
    سنندج
    سال: 2013
    داری سندو پلاک .بیمه تا برج 6 سال 96 دارد متور پلمپ .به شرط گاز خور عالی. لاستیک جلو 90 عقب 50 درصد
    4,500,000 تومان