• موتور طرح پالس ایرانی Natali 200 1389
  فريدن
  سال: 1389
  معاوضه تازه تعمیر 200 سی سی طرح موتور سنگین
  2,800,000 تومان
 • موتور طرح پالس ایرانی Natali 200 2013
  سنندج
  سال: 2013
  داری سندو پلاک .بیمه تا برج 6 سال 96 دارد متور پلمپ .به شرط گاز خور عالی. لاستیک جلو 90 عقب 50 درصد
  4,500,000 تومان