• موتور طرح هارلی شهاب 150 1382
    رباط كريم
    سال: 1382
    تهران رباط کریم بیمه ۱سال کامل مدارک کامل موتور بدونه خرج همه چیش فابریکشه باکساشم هست فقط یه باطری میخواد چند ساله خوابه استارت خور ۵دنده
    3,500,000 تومان