• موتور Hartford VR 200 1386
  VR 200 Hartford
  ۱۳۹۵/۹/۱۲
  اروميه
  سال: 1386
  برگ سبز.کارت موتور بنام.بیمه تابرج5 سال96
  3,000,000 تومان