• موتور متفرقه Mini Jetro 90cc 1388
    شاهين شهر و ميمه
    سال: 1388
    موتور کاملا سالم فقط ی عیب در دنده سه دارد
    1,000,000 تومان