• موتور متفرقه Mini Motor CBR 50cc 2011
    گرگان
    سال: 2011
    موتور مینی ۵۰ سی سی که با همه موتورای تو ایران فرق میکنه.اتاق موتور سی بی ار انجین ۵۰ سی.سالم و تمیز.۵سال تو انباری خاک میخورده
    3,000,000 تومان