• موتور Suzuki GSXR 1000 2014
  GSXR 1000 Suzuki
  ۱۳۹۶/۲/۲۳
  تهران
  سال: 2014
  لوازم فابریک.کم کار.سند تک برگ.بیمه1ماه
  78,000,000 تومان
 • موتور Honda Repsol 1000 2011
  Repsol 1000 Honda
  ۱۳۹۶/۲/۱۵
  تهران
  سال: 2011
  موتور حدود ٢٠ ميليون لوازم دارد
  76,000,000 تومان
 • موتور Honda Repsol 1000 2011
  Repsol 1000 Honda
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
  تهران
  سال: 2011
  لوازم اضافه شامل : كمك ريس، اگزوز از هدرز، پروتكشن كامل ترمز تقويت ، جا پايي حرفه اي ، رينگ ٢٠١٤ و...
  78,000,000 تومان
 • موتور Honda Repsol 1000 2011
  Repsol 1000 Honda
  ۱۳۹۵/۷/۵
  تهران
  سال: 2011
  موتور داراي ٢٠ م لوازم اضافه و در حد صفر
  80,000,000 تومان