• موتور Yamaha Road Star Warrior 1700 2014
    خرم آباد
    سال: 2014
    سلام موتور مدل ٢٠١٤ اكبند داخل پالت ميباشد موتور بصورت تيك تيك ميباشد قعطاتش بايد ببنديد تازه وارد شده
    75,000,000 تومان