• موتور Honda CBR 1000RR 2014
    CBR 1000RR Honda
    ۱۳۹۶/۳/۲۳
    تهران
    سال: 2014
    ٨ميليون لوازم.يك دست فلاپ چينی نو روشه.اگزوز و پروتكشن و...سندكوير بنام ميشود بابيمه.
    75,000,000 تومان
  • موتور Suzuki GSXR 1000 2014
    GSXR 1000 Suzuki
    ۱۳۹۶/۲/۲۳
    تهران
    سال: 2014
    لوازم فابریک.کم کار.سند تک برگ.بیمه1ماه
    78,000,000 تومان
  • موتور Honda Repsol 1000 2011
    Repsol 1000 Honda
    ۱۳۹۶/۲/۱۵
    تهران
    سال: 2011
    موتور حدود ٢٠ ميليون لوازم دارد
    76,000,000 تومان
  • موتور Honda Repsol 1000 2011
    Repsol 1000 Honda
    ۱۳۹۶/۱/۲۵
    تهران
    سال: 2011
    داراي لوازم حدود ٢٠ ميليون.
    78,000,000 تومان
  • موتور Honda CB 1300 2008
    CB 1300 Honda
    ۱۳۹۵/۱۱/۸
    تهران
    سال: 2008
    موتور استثنایی.اسپشیال.
    75,000,000 تومان
  • موتور Honda Repsol 1000 2011
    Repsol 1000 Honda
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
    تهران
    سال: 2011
    لوازم اضافه شامل : كمك ريس، اگزوز از هدرز، پروتكشن كامل ترمز تقويت ، جا پايي حرفه اي ، رينگ ٢٠١٤ و...
    78,000,000 تومان
  • موتور Honda CB 1300 2008
    CB 1300 Honda
    ۱۳۹۵/۹/۲۸
    تهران
    سال: 2008
    اسپيشيال.لا زر ورقی.كم كار.بدون خط وخش. سندشركتی.
    80,000,000 تومان
  • موتور Honda Repsol 1000 2011
    Repsol 1000 Honda
    ۱۳۹۵/۷/۵
    تهران
    سال: 2011
    موتور داراي ٢٠ م لوازم اضافه و در حد صفر
    80,000,000 تومان